"What actually is wrong with Rush?"

Started by Lex Rushon, October 05, 2012, 18:42:36 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Lex Rushon

eller "Vad är det för fel på Rush egentligen" :-[ :o

som en tråd heter på Sweden Rock messageboard

Jag svarade förståss;) ;D

"Rushmusik" är mestadels mycket krävande att smälta..så även denna platta.

Med åren verkar det som den bästa musik redan har gjorts (allmänt), allting blir mer eller mindre kloningar och upprepningar....sigh!

Själva blir vi äldre och mer krävande. Jag lyssnar sällan på band/musik som jag kanske för 20-30 år sedan avgudade;)

Musik är subjektivt och beror delvis var vi själva befinner oss i livet och om vi kan ta till oss det för stunden...senare kan vi omvärdera vad vi gillat/ogillat.....eller hur????

När jag hörde "Anthem" sommaren 1975 och blev en Rushaholic och allt som sen hänt, så har Rush`s skivsläpp i 9 fall av 10 reflekterat vad som händer i mitt liv..... ett slags "soundtrack of my life".....för mig är alla Rushsläpp 9 eller10 av10 utom TFE... 7/10..där jag anser att Geddy och Alex solosläpp är mer intressanta."thrilling"!!;)

Exempelvis Vapor Trails som de flesta tyckte hade en fruktansvärd mix....och som jag aldrig trodde skulle få mer än 7 av 10..... efter 10 lyssningar senare är det en av de absolut bästa....och inte att förglömma Caress of Steel;)

RushON!
Lex

an orthodoxprogressive rushaholic;)"
1979 Gothenburg
1992 London x 2
2004 London x 2
2004 Stockholm
2007 London x 2
2007 Oslo
2007 Stockholm
2011 Helsinki
2011 Stockholm
2011 Malmö
2011 Dublin
2011 Glasgow

harley


Axil

Lex: Ett kortare svar hade varit att Rush är objektivt bra och att dom som inte fattar det bara uttrycker sin subjektiva men okunniga smak. Objektivt bra trumfar subjektiv smak. And that's a fact! Hell, yeah!
RUSH IN STOCKHOLM x5
Göta Lejon 1977
Gröna Lund 1979
Globen 2004, 2007, 2011